Skovbrug

Skovbruget udgør et areal på ca. 46 hektar løv- og nåleskov. Fra skoven sælges en del af træet som selvskoverbrænde, en form for sanke. Hele vejen igennem træets opvækst skal der tyndes ud mellem dem, så de har plads til at vokse på. Dette gøres ofte ved at folk kommer og fælder anvist træ og laver det til brænde. Der er også mulighed for at lave brænde af fældet træ lagt i bunker. Kontakt os og hør om brænde. Ring 40280026.

Det store træ afsættes til savværker hvor det for løvtræets vedkommende laves til finer, ispinde, brædder, gulvplanker m.m. Gran laves ofte til brædder, lægter og andet byggemateriale. Desuden går noget til papirproduktion samt varmeværk.

Skovens tilvækst opsamler CO2 ud af atmosfæren og er således med til at reducere drivhusgasudledningen. Når træet anvendes til byggematerialer, gulvbrædder o.l. så fastholdes den optagne CO2. Den del af skovens produkter der bruges til opvarmning, erstatter fossile brændsler og er således med til at cirkulere CO2 i stedet for øge drivhusgasudledningen fra den energi vi henter ud af undergrunden. Således kan skoven i høj grad bidrage til vores klimaindsatser.

Produkter

Produkter

Er du interesseret i brænde fra Hørby Skov, er du velkommen til at kontakte os