Skovbrug

Skovbruget udgør et areal på ca. 46 hektar løv- og nåleskov. Fra skoven sælges en del af træet som selvskoverbrænde, en form for sanke. Så længe træerne ikke er store skal der under opvæksten, tyndes ud mellem dem så de har plads til at vokse på. Dette gøres ofte ved at folk kommer og fælder anvist træ og laver det til brænde. Der er også mulighed for at lave brænde af fældet træ. Kontakt os og hør om brænde. Ring 40280026.

Det store træ afsættes til savværker hvor det for løvtræets vedkommende laves til finer, ispinde, brædder, gulvplanker m.m. Gran laves ofte til brædder, lægter og andet byggemateriale. Desuden går noget til papirproduktion samt varmeværk.

Produkter

Produkter

Er du interesseret i brænde fra Hørby Skov, er du velkommen til at kontakte os